Phú Thọ: Lập gần 1,4 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

Ngày 22/2/2020, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tổng duyệt hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) sau một thời gian triển khai, đào tạo, hướng dẫn sử dụng và đưa các ứng dụng CNTT đến tận tay người dùng.

Hồ sơ sức khỏe điện tử là bản “tin học hóa” của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Trong năm 2019, ngành Y tế Phú Thọ đã hoàn chỉnh hạ tầng Trung tâm dữ liệu tập trung; triển khai tích hợp tất cả các nghiệp vụ của trạm y tế có khả năng liên thông dữ liệu kết nối với các đơn vị y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh. Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã khởi tạo thành công gần 1,4 triệu HSSKĐT cho người dân trên địa bàn tỉnh (đạt 90%). Dự kiến hết năm 2020, 100% người dân toàn tỉnh Phú Thọ sẽ được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định của Bộ Y tế.

Với việc sớm đưa ứng dụng CNTT vào công tác khám, chữa bệnh, quản lý y tế thông minh, Sở Y tế Phú Thọ đã trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai thành công HSSKĐT trên toàn tỉnh, mang lại tiện ích toàn diện cho người dân, thầy thuốc, cơ quan quản lý, bảo hiểm y tế.

P.L